Szanowni Państwo,

Witamy na stronie internetowej projektu Bioradint. W ramach projektu zostaną zaimplementowane różne metod algorytmicznej integracji wysokoprzepustowych danych biologii molekularnej. Dane pomiarowe zostaną uzyskane w trzech seriach eksperymentów związanych z radiowrażliwością komórek, tkanek i organizmów. Planowane serie eksperymentów będą realizowane dla dwóch modeli, komórek i tkanek ludzkich oraz komórek i tkanek myszy. Hipoteza badawcza stojąca u podstaw zaplanowanych badań zakłada możliwość uzyskania poprawy dokładności przewidywań regionów regulatorowych DNA, struktur ścieżek sygnałowych, sieci oddziaływań, związanych z radiowrażliwością, wynikającej z zastosowania algorytmicznych metod integracyjnych.Zespół realizujący projekt Bioradint


Projekt realizowany jest w: Zakładzie Analizy Eksploracyjnej Danych, który mieści się w głównym budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej przy ulicy Akademickiej 16 w Gliwicach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska, kierownik projektu Bioradint.